Hotel-KITANOYA

Back

List of rooms

home
Hotel-KITANOYA
Kyoto prefecture Miyazu city Monjyu 100
626-0001
TEL: 0772-22-4126

Hotel-KITANOYA